Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków, które odbędzie się 14 czerwca 2019 r. /piątek/ o godz. 16.00 w budynku Liceum.

Porządek zebrania

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok oraz za kadencję.

6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w  2018 roku.

8. Informacja Sądu Koleżeńskiego.

9. Plan działania i preliminarz finansowy na 2019 rok.

10. Dyskusja.

11. Wybory Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

12. Podjęcie uchwał.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie Walnego Zebrania.

        W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania

        na godz. 16.30 w tym samym miejscu.Zarząd Stowarzyszenia