Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 09 czerwca 2018 r. /sobota/ o godz. 11:00  w sali muzycznej liceum.

Porządek zebrania

 1.      Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.  
 2.      Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3.      Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
 6.     Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 r.
 7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
 8.     Plan działania i preliminarz finansowy na 2018 r.
 9.     Podjęcie uchwał.
 10.     Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11.     Zakończenie Walnego Zebrania.

 

         W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania na godz. 11:30 w tym samym miejscu.

                                                                                                                        PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                   Józef Fedorowski